VÒNG NHIỆT & ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ


 

Nozzle copper heater

Code

Diameter (mm)

Length (mm)

220V

Power (w)

HNM-30-23

30 φ

23mm

100w

HNM-30-26

26mm

110w

HNM-30-28

28mm

120w

HNM-30-30

30mm

130w

HNM-30-33

33mm

140w

HNM-30-38

38mm

160w

HNM-35-23

35 φ

23mm

120w

HNM-35-26

26mm

130w

HNM-35-28

28mm

140w

HNM-35-30

30mm

150w

HNM-35-33

33mm

170w

HNM-35-38

38mm

200w

HNM-35-43

43mm

200w

HNM-35-45

45mm

230w

HNM-38-23

38 φ

23mm

130w

HNM-38-26

26mm

140w

HNM-38-28

28mm

160w

HNM-38-30

30mm

170w

HNM-38-33

33mm

180w

HNM-38-38

38mm

200w

HNM-38-43

43mm

240w

HNM-40-23

40 φ

23mm

130w

 

Copyright © 2019 khoinguyentrading.com - Thiết kế Website : Phương Nam Vina