HOTLINE: 0976573315
Vòng nhiệt đầu - Nozzle Heater
Model: Nhiều model
Thương hiệu: Đang cập nhật
Xuất xứ: TAIWAN, CHINA...
Bảo hành: Đang cập nhật
Giao hàng: Liên hệ
Giá (chưa bao gồm V.A.T): Liên hệ
   

 

Chi tiết

 NOZZLE  HEATER


Code

Diameter (mm)

Length (mm)

220V

Power (w)

HNS-30-25

30 φ

25mm

110w

HNS-30-30

30mm

130w

HNS-30-35

35mm

150w

HNS-30-40

40mm

180w

HNS-30-45

45mm

200w

HNS-30-50

50mm

220w

HNS-35-25

35 φ

25mm

140w

HNS-35-30

30mm

150w

HNS-35-35

35mm

180w

HNS-35-40

40mm

210w

HNS-35-45

45mm

230w

HNS-35-50

50mm

260w

HNS-35-55

55mm

280w

HNS-35-60

60mm

310w

HNS-38-30

38 φ

30mm

170w

HNS-38-35

35mm

190w

HNS-38-40

40mm

210w

HNS-38-45

45mm

250w

HNS-38-50

50mm

280w

HNS-38-55

55mm

310w

HNS-38-60

60mm

340w

HNS-40-30

40 φ

30mm

180w

HNS-40-35

35mm

200w

HNS-40-40

40mm

230w

HNS-40-45

45mm

260w

HNS-40-50

50mm

290w

HNS-40-55

55mm

320w

HNS-40-60

60mm

350w

HNS-45-30

45 φ

30mm

200w

HNS-45-35

35mm

230w

HNS-45-40

40mm

260w

HNS-45-45

45mm

300w

HNS-45-50

50mm

330w

HNS-45-55

55mm

370w

HNS-45-60

60mm

400w

HNS-50-30

50 φ

30mm

220w

HNS-50-35

35mm

250w

HNS-50-40

40mm

290w

HNS-50-45

45mm

330w

HNS-50-50

50mm

370w

HNS-50-55

55mm

410w

HNS-50-60

60mm

440w

Những sản phẩm khác