HOTLINE: 0976573315
Vòng Nhiệt đầu ( chất liệu đồng )
Model: Nhiều model
Thương hiệu: Đang cập nhật
Phạm vi: CHINA, TAIWAN...
Bảo hành: Đang cập nhật
Giao hàng: Liên hệ
Giá (chưa bao gồm V.A.T): Liên hệ
   

 

Chi tiết

 Nozzle copper heater


Code

Diameter (mm)

Length (mm)

220V

Power (w)

HNM-30-23

30 φ

23mm

100w

HNM-30-26

26mm

110w

HNM-30-28

28mm

120w

HNM-30-30

30mm

130w

HNM-30-33

33mm

140w

HNM-30-38

38mm

160w

HNM-35-23

35 φ

23mm

120w

HNM-35-26

26mm

130w

HNM-35-28

28mm

140w

HNM-35-30

30mm

150w

HNM-35-33

33mm

170w

HNM-35-38

38mm

200w

HNM-35-43

43mm

200w

HNM-35-45

45mm

230w

HNM-38-23

38 φ

23mm

130w

HNM-38-26

26mm

140w

HNM-38-28

28mm

160w

HNM-38-30

30mm

170w

HNM-38-33

33mm

180w

HNM-38-38

38mm

200w

HNM-38-43

43mm

240w

HNM-40-23

40 φ

23mm

130w

HNM-40-26

26mm

150w

HNM-40-28

28mm

160w

HNM-40-30

30mm

170w

HNM-40-33

33mm

190w

HNM-40-38

38mm

220w

HNM-40-43

43mm

250w

HNM-45-26

45 φ

26mm

170w

HNM-45-28

28mm

180w

HNM-45-30

30mm

200w

HNM-45-33

33mm

220w

HNM-45-38

38mm

250w

HNM-45-43

43mm

280w

HNM-45-45

45mm

290w

HNM-50-26

50 φ

26mm

190w

HNM-50-28

28mm

210w

HNM-50-30

30mm

220w

HNM-50-33

33mm

240w

HNM-50-38

38mm

280w

HNM-50-43

43mm

320w

HNM-50-45

45mm

330w

Những sản phẩm khác