HOTLINE: 0976573315
Kênh Nhiệt - Heater band
Model: Nhiều model
Thương hiệu: ARICO,...
Xuất xứ: CHINA, TAIWAN...
Bảo hành: Đang cập nhật
Giao hàng: Liên hệ
Giá (chưa bao gồm V.A.T): Liên hệ
   

 

Chi tiết

 

Code

Diameter (mm)

Length (mm)

220V

Power (w)

HBH-60-40

60 φ

40mm

250w

HBH-60-50

50mm

325w

HBH-60-60

60mm

375w

HBH-60-70

70mm

450w

HBH-60-80

80mm

525w

HBH-80-40

80 φ

40mm

350w

HBH-80-50

50mm

425w

HBH-80-60

60mm

525w

HBH-80-70

70mm

600w

HBH-80-80

80mm

700w

HBH-80-100

100mm

850w

HBH-100-50

100 φ

50mm

525w

HBH-100-60

60mm

650w

HBH-100-70

70mm

750w

HBH-100-80

80mm

850w

HBH-100-100

100mm

1050w

HBH-120-60

120 φ

60mm

800w

HBH-120-70

70mm

900w

HBH-120-80

80mm

1000w

HBH-120-100

100mm

1300w

HBH-120-120

120mm

1500w

HBH-140-80

140 φ

80mm

1200w

HBH-140- 100

100mm

1500w

HBH-140-120

120mm

1800w

HBH-140-140

140mm

2100w

HBH-160-100

160 φ

100mm

1750w

HBH-160-120

120mm

2100w

HBH-160-140

140mm

2400w

HBH-180-100

180

100mm

1950w

HBH-180-120

120mm

2300w

HBH-180-140

140mm

2700w

HBH-180-160

160mm

3100w

HBH-200-100

200 φ

100mm

2200w

HBH-200-120

120mm

2600w

HBH-200-140

140mm

3000w

HBH-200-160

160mm

3500w

HBH-250-100

250 φ

100mm

3200w

HBH-250-120

120mm

3200w

HBH-250-140

140mm

3800w

HBH250-160

160mm

4300w

HBH-300-100

300 φ

100mm

3700w

HBH-300-120

120mm

3800w

HBH-300-140

140mm

4500w

HBH-300-160

160mm

5000w

Những sản phẩm khác