HOTLINE: 0976573315
Tư Vấn Thiết Kế Dự Án
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 4 tháng đầu năm tăng về lượng
Theo thống kê của Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), 4 tháng đầu năm, ngành nhựa đã nhập khẩu gần 850 nghìn tấn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, đạt 1.409 triệu USD kim ngạch và tăng 4,4% so với cùng kỳ.

PE là loại nguyên liệu được nhập khẩu nhiều nhất với 245,7 nghìn tấn, đạt 343,3 triệu USD, chiếm 24,4% tổng kim ngạch nhập khẩu và 28,9% tổng lượng nhập khẩu.
Theo thống kê của Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), 4 tháng đầu năm, ngành nhựa đã nhập khẩu gần 850 nghìn tấn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, đạt 1.409 triệu USD kim ngạch và tăng 4,4% so với cùng kỳ.

PE là loại nguyên liệu được nhập khẩu nhiều nhất với 245,7 nghìn tấn, đạt 343,3 triệu USD, chiếm 24,4% tổng kim ngạch nhập khẩu và 28,9% tổng lượng nhập khẩu. PP là chủng loại nguyên liệu được nhập khẩu nhiều thứ 2 với 190 nghìn tấn, đạt 277,7 triệu USD, chiếm 19,7% tổng kim ngạch và 22,4% tổng lượng nhập khẩu. PET là chủng loại nguyên liệu đứng vị trí thứ 3 với 88,5 nghìn tấn, đạt 138 triệu USD, chiếm 9,8% tổng kim ngạch và 10,4% tổng lượng nhập khẩu. Ngoài ra còn có một số chủng loại nhựa như: PS, ABS, PVA và PA có kim ngạch nhập khẩu thấp hơn dao động từ 60-65 triệu USD.

Trái với mức tăng về lượng, giá nhập khẩu nguyên liệu của ngành 4 tháng đầu năm đều giảm từ 3-12,2% tuỳ từng chủng loại. Cụ thể, giá nhập khẩu nguyên liệu PE giảm 12,2% so với cùng kỳ, ở mức 1.397 USD/tấn; giá nhập khẩu nguyên liệu PP giảm 9,3%, ở mức 1.416 USD/tấn và giá nguyên liệu PET giảm 10,4% so với cùng kỳ, ở mức 1.560 USD/tấn./.

Tác giả
printviewBản in